Ogłoszenia sprzedaż samochodu
oc-ac

Tajniki polisy OC i AC

Data publikacji: 2013-10-18

Przy zawieraniu polisy ubezpieczenia komunikacyjnego, firma ubezpieczeniowa stosuje na ogół franszyzę integralną lub redukcyjną. Co oznaczają te pojęcia?

Przy zawieraniu polisy ubezpieczenia komunikacyjnego, firma ubezpieczeniowa stosuje na ogół franszyzę integralną lub redukcyjną. Co oznaczają te pojęcia i w jakich ubezpieczeniach znajdują one swoje zastosowanie - OC, AC czy Assistance?

Najprościej rzecz ujmując można powiedzieć, że franszyza integralna jest wyrażoną kwotowo lub procentowo wysokością szkody, decydującą o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Z kolei, franszyza redukcyjna jest niczym innym, tylko udziałem ubezpieczonego w kwocie odszkodowania. Jest to kwota ustalana procentowo - jak w AXA - lub kwotowo, o którą pomniejszane jest wypłacane przez firmę ubezpieczeniową odszkodowanie. Poziom franszyzy redukcyjnej ma bezpośredni wpływ na spadek wysokości składki, ale ubezpieczający powinien być świadom tego, że wyższy jego udział w odszkodowaniu spowoduje automatyczne zmniejszenie wypłaconego odszkodowania.

Franszyza integralna w AXA DIRECT

Przy wykupywaniu ubezpieczenia AC, ustalana jest często wysokość franszyzy integralnej. Jeśli odniesiona przez ubezpieczonego szkoda będzie oszacowana na kwotę poniżej wartości określonej jako franszyza integralna, wówczas firma ubezpieczeniowa nie wypłaci w ogóle odszkodowania, pomimo zakwalifikowania szkody do ubezpieczenia. Dla przykładu, jeśli franszyza integralna wynosi 500 zł, a szkoda będzie wyceniona na 400 zł, ubezpieczony w polisie Autocaso klient, samodzielnie będzie musiał ponieść koszty zaistniałej szkody.
Szczegółowe informacje na temat franszyzy integralnej, która ma zastosowanie w umowie ubezpieczeniamożna znaleźć najczęściej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń albo bezpośrednio w polisie ubezpieczeniowej. Bardzo często franszyza integralna jest określana kwotowo, ale zdarza się, że będzie ona określona jako pewna wartość procentowa sumy ogólnej ubezpieczenia.

Co istotne, wykupując ubezpieczenie Autocasco w AXA DIRECT można być pewnym pokrycia przez firmę ubezpieczeniową z ubezpieczenia każdej, nawet najmniejszej szkody, bowiem franszyza integralna nie jest stosowana w AXA DIRECT.

Franszyza redukcyjna w AXA DIRECT

Franszyza redukcyjna w praktyce zmniejsza kwotę odszkodowania wypłacaną przez zakład ubezpieczeń z polisy Autocasco. Rożnicę pokrywa we własnym zakresie ubezpieczony. Z tego też względu często można spotkać się z określeniem, że franszyza redukcyjna jest udziałem własnym ubezpieczonego w odszkodowaniu. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i w polisie AC można najczęściej znaleźć informację o tym, ile wynosi franszyza redukcyjna. Im będzie ona wyższa, tym zwykle wysokość składki na ubezpieczenie Autocasco będzie niższa.
Podczas zawierania umowy ubezpieczenia komunikacyjnego AC, ubezpieczający z reguły w większości firm ubezpieczeniowych może wybrać, jaki będzie poziom franszyzy redukcyjnej. W innych firmach poziom ten będzie narzucony przez ubezpieczyciela. Kalkulator AXA DIRECT pozwoli wyliczyć wysokość składki na ubezpieczenie AC przy założonym poziomie franszyzy redukcyjnej.

Wysokość franszyzy redukcyjnej może być określona:
- kwotowo, np. 500 zł - jeśli wartość szkody będzie niższa od wskazanej kwoty, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Jeśli szkoda zaś wyceniona będzie na np. 800 zł, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pomniejszone o udział własny ubezpieczonego, czyli w wysokości 300 zł.

- procentowo - np. 5% sumy odszkodowania ? w przypadku, gdy szkoda wyniesie 1000 zł, udział własny ubezpieczonego w odszkodowaniu wyniesie 50 zł, co oznacza, że odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową wyniesie 950 zł.

- kwotowo oraz procentowo, np. 10%, ale nie mniej niż 500 zł.

Decydując się na ubezpieczenie Autocasco w AXA DIRECT, Klient ma do wyboru następujące wysokości franszyzy redukcyjnej:
- 0,
- 5%,
- 10%,
- 15%.

Firma ubezpieczeniowa określa również kwotę minimalną udziału własnego ubezpieczonego w szkodzie. W ubezpieczeniu od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży wysokość franszyzy redukcyjnej zależy od wieku pojazdu i może wynosić 15% lub 25%. W ubezpieczeniu Szyb w AXA DIRECT, w przypadku wymiany szyby czołowej, franszyza redukcyjna każdorazowo wynosi 10%.

Autor: Jazda Miejska

Komentarz do artykułu
Brak komentarzy.
Wynajem modeli zdalnie sterowanych, symulatorów F1
Modele RC sklep
SZUKAJ W SERWISIE!
technika Brak artykułów
Fotograf śluby wesela chrzciny Toruń
Chcesz wiedzieć więcej, co słychać w motoryzacji?
Copyright © Fabryka Dobrych Pomysłów, 2009 - 2012r. O nas | Polityka prywatności | Reklama | Katalog firm | Partnerzy Nasze strony: Modelmania.pl | JazdaMiejska