JazdaMiejska.pl | moto magazyn
Auto z drugiej ręki: formalności

Auto z drugiej ręki: formalności

Data publikacji: 2014-03-31

Zakup i sprzedaż samochodu nakłada na obie strony uczestniczące w transakcji pewne obowiązki, których dopełnienie jest konieczne, aby proces wymiany dóbr przebiegł bezproblemowo. Jak wyglądają formalności przy takich transakcjach?

Bardzo ważne: umowa

Umowa kupna-sprzedaży to kluczowy dokument całej operacji. Zgodnie ze stanem faktycznym podaje się na niej dane obu stron oraz charakterystykę pojazdu wraz z kwotą zbycia. Jest ona sporządzana w dwóch egzemplarzach i stanowi najważniejsze potwierdzenie całego procesu. Umowę kupna-sprzedaży warto przechowywać przez dłuższy czas, istnieje bowiem ryzyko, że jeżeli kupujący nie dopełni wszelkich prawidłowości (np. nie przerejestruje auta na siebie), sprzedawca nadal może widnieć jako właściciel samochodu w rejestrach Wydziału Komunikacji. Umowę kupna-sprzedaży samochodu w serwisie autoumowa.pl można pobrać i przechowywać w wersji elektronicznej bez ryzyka, że ją zgubimy.

Obowiązki sprzedawcy

1. Przekazanie nabywcy dowodu rejestracyjnego, ew. karty pojazdu, jeżeli została wydana wraz z potwierdzeniem opłaty składki za ubezpieczenie obowiązkowe OC.

2. Powiadomienie w ciągu 30 dni firmy ubezpieczeniowej o zmianie właściciela pojazdu.

3. Powiadomienie w ciągu 30 dni Wydziału Komunikacji o fakcie zbycia pojazdu - nie ma obowiązku, jednakże jeżeli kupujący nie przerejestruje auta w terminie, a w tym czasie kierujący popełni wykroczenie, policja w pierwszej kolejności uda się do ?formalnego? właściciela pojazdu, który będzie musiał angażować swoją energię w tryb odwoławczy i składać stosowne wyjaśnienia.

Opłacenie podatku dochodowego w roku podatkowym (stawka 18/32), pod warunkiem, że na sprzedaży auta zarobiliśmy, a jesteśmy jego właścicielem krócej niż pół roku liczonego od końca miesiąca, w którym doszło do transakcji. Wartość zbycia można obniżyć, uwzględniając do tego celu wysokości wydatków poniesionych na modernizację, ew. zakup części, itp.

Obowiązki kupującego

1. Uregulowanie kwestii ubezpieczenia OC - na decyzję kupujący ma 30 dni i ma dwie możliwości: może wypowiedzieć umowę ubezpieczycielowi i podpisać nową polisę lub pozostać przy ubezpieczeniu zbywcy ? firmy ubezpieczeniowe w zależności od charakterystyki właściciela mogą wystąpić o rekalkulację składki lub też pozostawić polisę na niezmienionym poziomie.

2. Przerejestrowanie samochodu w ciągu 30 dni (Wydział Komunikacji odpowiedni dla miejsca zamieszkania).

3. Wniesienie w ciągu 14 dni opłaty w wysokości 2% wartości samochodu na rzecz Urzędu Skarbowego tytułem uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych. Wartość samochodu do 1000 zł nie jest opodatkowana, co nie znaczy, że US nie może tej wartości zweryfikować, jeżeli istnieją przesłanki, że została rażąco zaniżona.

Autor: Jazda Miejska

Komentarz do artykułu

fifi napisał(a) dnia: 2014-04-03

Obowiązki kupującego
pkt 2. WK odpowiedni dla miejsca ZAMELDOWANIA !!! miejce w ktorym mieszamy urządu nie interesuje, natomiast ważne jest to co mamy wpisane w dowodzie osobistym.

stad właśnie wielu ludzi jest zameldowanych na np. wsiach a mieszkają w mieście i płącą OC niższe bo składka jest obliczana na podstawie gdzie właściciel jest zameldowany.

30 dni na przerejestrowanie również jest fikcją bo nie ma przepisu który nakładałby kare za niedotrzymanie terminu, wiec można nawet rok i wiecej jeździć bez przerejestrowania, ważne aby cały czas mieć ze sobą umowe kupna bo w razie konroli policji możemy być podejżani o kradzież

pkt 3. jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku jeśli od sprzedającego otrzymamy fakture vat, np z komisu, również można wpisać na umowie że pojazd został sprzedany bez silnika,

Copyright © Fabryka Dobrych Pomysłów, 2009 - 2012r. O nas | Polityka prywatności | Reklama | Katalog firm Nasze strony: Modelmania | OtoModel | Magazyn RC AUTA